Kõnearenduslikud õppematerjalid koolieelikutele
Materjal
on valminud
Tiigrihüppe SA
toel
Tiigrihype SA

Käesolev õppematerjal on mõeldud tööks koolieelikutega või hariduslike erivajadustega 1. klassi õpilastega.
Teemad õppekavas: Sõnavara ja mõistete kujundamine. Lugemisoskuse arendamine.
Materjal on eelnev etapp materjalile Lugemistekstid ja kõnearenduslikud harjutused algklassidele.


Sõna
LauseÜhenda pilt ja sõna 1

Ühenda pilt ja sõna 2

Ühenda pilt ja sõna 3

Ühenda pilt ja sõna 4

Ühenda pilt ja sõna 5


Kirjuta pildi järgi sõna 1

Kirjuta pildi järgi sõna 2

Kirjuta pildi järgi sõna 3

Kirjuta pildi järgi sõna 4

Kirjuta pildi järgi sõna 5
Sobita pilt ja lause 1

Sobita pilt ja lause 2


Kirjuta pildi järgi lause 1

Kirjuta pildi järgi lause 2


Märgi õiged laused

Sobita lause osad

Vali õige tegusõna

Kirjuta õige tegusõna

Kirjuta õige sõna

Järjesta sõnad

Sobita vastandsõnad

Märgi õiged laused (võrdlemine)Koostanud: Anna Rižijs
annarizijs@hiie.tartu.ee

Materjal on kaitstud
Creative Commons´i litsentsiga:
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License