Tunne kõnekäände


Materjal
on valminud
Tiigrihüppe SA
toel
Tiigrihype SA
Kõnekäänud ehk piltlikud (fraseoloogilised) väljendid leiavad käsitlemist nii II kui III kooliastmes.
Käesolev õppematerjal koosneb 35 internetis täidetavast testist.
Teste võib kasutada nii harjutamise kui ka teadmiste kontrolli eesmärgil.
Läbi testide kordub 100 erinevat piltlikku väljendit, millede kinnistamiseks on võimalus kasutada 5 erineva raskusastmega teste (I kõige lihtsam).
I
II
III
IV
V
Sobita piltlik väljend ja
selle tähendus 1
Vali õige tähendus 1
Vali õige tähendus 2
Moodusta piltlikud
väljendid 1
Täida lüngad 1
Moodusta lause 1
Moodusta lause 2
Sobita piltlik väljend ja
selle tähendus 2
Vali õige tähendus 3
Vali õige tähendus 4
Moodusta piltlikud
väljendid 2
Täida lüngad 2 Moodusta lause 3
Moodusta lause 4
Sobita piltlik väljend ja
selle tähendus 3
Vali õige tähendus 5
Vali õige tähendus 6
Moodusta piltlikud
väljendid 3
Täida lüngad 3 Moodusta lause 5
Moodusta lause 6
Sobita piltlik väljend ja
selle tähendus 4
Vali õige tähendus 7
Vali õige tähendus 8
Moodusta piltlikud
väljendid 4
Täida lüngad 4 Moodusta lause 7
Moodusta lause 8
Sobita piltlik väljend ja
selle tähendus 5
Vali õige tähendus 9
Vali õige tähendus 10
Moodusta piltlikud
väljendid 5
Täida lüngad 5 Moodusta lause 9
Moodusta lause 10

Testid on koostanud:

Leili Pukk
leilipukk@mail.ee
Materjal on kaitstud
Creative Commons´i litsentsiga:
Attribution-Noncommercial-Share
Alike 3.0 License