3. Arvutis täidetav tööleht sisaldab harjutusi läbitud materjali kinnistamiseks. Mõeldud eelkõige arvutis täitmiseks, kuid on soovi korral ka väljaprinditav. Ülesannete liigid on raskusastmeti erinevad.

 Võimalikud tegevused:

I tase: sõnade leidmine ja eraldamine sõnavahedeta lausest (arvutis tühiku, paberil püstkriipsu abil);
II tase: nii sõnade kui lausete eraldamine ja lisaks sobivate kirjavahemärkide panemine;

III tase: küsimuste moodustamine lause põhjal etteantud küsisõnade abil

Kokkuvõte õpitud tekstist esitatakse veel kord, aga moonutatud kujul. Lapse ülesanne on leida, mis on valesti ning kirjutada selle asemele õige sõna või väljend.

 III tasemel on lisaks veel erinevaid harjutusi:

Õpitud sõnade ja väljendite kasutamine teises kontekstis.

Tabeli täitmiseks on mitmeid erinevaid variante: tuleb otsustada, kas väide on õige või vale; rühmitada kindla tunnuse järgi vms.