Monika ja Inna maja

Loe lause ja leia sobiv pilt.