EESMÄRGID

Õppematerjal on valminud reaalsest vajadusest sõnavara ja lauseehituse poolest lihtsate ning laste igapäevaste toimingute ja ümbritseva eluga seotud lugemistekstide ja harjutuste järele, mis