ÕPPEMATERJALI SISU

Lugemistekstide ja harjutuste komplektid I kooliastmele kolmel erineval keeletasemel (3 X 21 teksti jaotatuna 7 kõnearendusliku teema vahel).

Iga komplekt koosneb 3-st osast: 
1. Kahepoolne tööleht printimiseks, mis sisaldab:

2. Internetis täidetav HotPotatoese- test, mis sisaldab nelja tüüpi ülesandeid:
3. Internetis või arvutisse salvestatult täidetav (ja soovi korral ka väljaprinditav) kahepoolne tööleht, mis sisaldab erinevaid harjutusi õpitud materjali kinnistamiseks/kontrollimiseks: