MANDRID ja MAAILMAJAOD

hmttp://www.tiigrihype.ee

Materjal on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel.

Materjalid koostas Helle Anijärv
helle.anijarv@mail.ee

Materjal on kaitstud
Creative Commons´i litsentsiga:
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License

iDevice ikoon
Näita  pilti
 
iDevice ikoon Eelteadmised

Õpilane oskab eelnevalt lugeda üldgeograafilist kaarti, teab kaardivõrgu osasid ja nende tähtsust, oskab kasutada mõõtkava.
Varasemast on meeles mandrite ja ookeanide asukoht kaardil.


iDevice ikoon Eesmärgid

Käesolev õppematerjal on seotud õppekavaga ning kasutatav loodusõpetuses ja geograafias II ja III kooliastmes mandrite ja maailmajagude õppimisel. Materjali võib kasutada tervikmaterjalina, samuti on kasutatavad ka üksikosadena. Näiteks erinevate loodusvööndite juures, Maa avastusloo õppimisel 8.klassis, Euroopa asend, reljeef 9.klassis.

Õppematerjali eesmärgid on:

1. Tutvustada mandreid ja maailmajagusid, nende geograafilist asendit.

2. Võrrelda mandreid ja maailmajagusid mitmete näitajate järgi (asend, suurus, piirid).

3. Rikastada laste sõnavara.

Maakera pindala on 510 066 000 km2, sellest maismaad on ainult 148 647 000 km2 (29,1%) ja veekogusid on 361 419 000 km2 (70,9%).

Kui oled järgnevaga tõsiselt tööd teinud, on sul maailma suurusest ja eriilmelisusest õige arusaam. Sa oskad leida kaartidelt mandreid ja maailmajagusid, neid omavahel võrrelda mitmete näitajate alusel.


iDevice ikoon Kui erinev on meie koduplaneet!
Näita  pilti
 
Näita  pilti
 
Näita  pilti
 
Näita  pilti
 
Näita  pilti
 
Näita  pilti
 
Näita  pilti
 
Näita  pilti
 
iDevide ikoon Mõtisklus
Miks on planeet Maa nii eriilmeline?