Materjale parandusõppeks

iDevice ikoon

Käesolev veebileht sisaldab õppematerjale parandusõppe tundides kasutamiseks.

Parandusõppe tunni eesmärk on aidata õpilasel ainetundides paremini toime tulla.

Parandusõppe tunnis arendatakse

  • taju
  • mälu
  • mõtlemist
  • tähelepanu
  • oskust keskenduda
  • oskust kohaneda
  • oskust ümber lülituda.

 


Materjalid koostas ja otsis internetist kokku Mari Tõnisson (maritonisson@hiie.tartu.ee)

 


Materjal on valminud SA Tiigrihüpe toel