Egiptus ja Mesopotaamia

iDevice ikoon

Testid hõlmavad vanaaja tsivilisatsioone Egiptust ja Mesopotaamiat. Harjutused on õpitu kinnistamiseks. Testidele on lisatud esitlused Egiptuse usund ja kultuur ning Mesopotaamia.

Testide koostamisel on kasutatud M. Kõivu õpikut VANAAEG I ( Avita 2003) ning google.ee veebi- ja pildiotsingut.

 

Materjal on valminud SA Tiigrihüpe toel.

Materjal on kaitstud
Creative Commons´i litsentsiga:
Attribution-Noncommercial-Share
Alike 3.0 License